De ware geschiedenis van Daam Schijf

Het was in de zomer van 1743 toen er
op de Zaan een spektakel plaats vond dat
vergelijkbaar is met Sail Amsterdam.
Maar dan  met 1 schip.
De Westzijde. De Oostzijde. De tuinen langs de Zaan.
Ze waren bezaaid met mensen.
De Zaan was bedekt met bootjes van allerlei soort.
Afgeladen met nieuwsgierigen.
Ze wilden het allemaal zien. 
Het wonderschip van Daam Schijf.

Hij  was toen een man van omstreeks 30 jaar.
Met fel blauwe ogen en rossig haar.
Aan de Damstraat had hij een kruidenierswinkeltje. Hij had een geweldig idee. 
Hij beweerde dat hij een schip in  1 uur naar Alkmaar  kon laten varen.
Zonder masten. Zonder zeilen. In die tijd deed een snel zeilschip er 2+ half uur over.

Als de wind mee zat !
De stoomachine bestond nog niet.
Geld had hij niet. Blijkbaar wel een grote overredingskracht.
Hij wist een aantal kooplieden zover te krijgen dat zij zijn plan financierden.

En dus op die bewuste 20ste juni van het jaar 1743 lag het daar. Gemeerd !
Waar nu het Ruiterveer is. Vanaf het schip was een looplank gelegd naar de wal.
Daarover kwamen  ze aan boord. De genodigden !  Geldschieters ! De burgermeester !
En niet te vergeten, de baljuw van Kennemerland !

Daam Schijf gaf het kommando: "Trossen los "!
Het schip begon zich langzaam zijwaarts en enigszins voorwaarts te bewegen.
Plotseling helde het over naar stuurboord en zonk vrij snel naar de bodem van de Zaan.

De paniek was groot. De opvarenden werden met touwen en pikhaken op het droge geholpen.Een boot ging langszij. Mannen sprongen over op de * VOLG MIJ *.
Zo had Daam Schijf het schip genoemd. Ze wisten een groot luik te openen.

Tot hun verbazing zagen ze daar 4  paarden zwemmen.
Ze wisten er 3 te redden. De 4de verdronk.
Daarmee was ook het geheim van Daam Schijf ontsluierd !
Die paarden moesten een systeem van schepraderen in beweging brengen.
Het was in een grote bun in de bodem van het schip gebouwd .
Door de herrie rond het schip sloegen de paarden op hol en
rukten het hele systeem uit de bodem.
Het grote gat dat daardoor ontstond veroorzaakte het snelle zinken!

De geldschieters konden naar hun centen fluiten.
Daam Schijf vluchtte naar Curacao

Ik vind dat deze man ten onrechte verguisd en in de vergetelheid verdwenen is.
O ja. Er is in een achteraf hoek van Zaandam een straatje naar hem vernoemd.
Een straatje dat uitmond in de Schiethaven.
Daar liggen wij met ons schip.
Soms denk ik wel eens dat het enige verschil is dat zijn schip van hout was en
het onze van ijzer is.
Dat zijn schip  nog voor zijn eerste reis verging.
Het onze na meer dan 100 jaar nog drijft. En er dus wat langer over doet.
Maar vluchten naar Curachou ? Nooit !


last updated on: 16 October, 2011
Als je alles van  Daam Schijf wilt weten click dan hier